[ начало ] [ И ]

Изонитрозокетоны

— см. Изонитрозосоединения.