[ начало ] [ О ]

Онацевич, Игнатий

(Onacewiecz, 1780—1845) — историк; был профессором в Кенигсберге, потом в Вильне, где читал статистику и дипломатию. Издал из рукописей Альбертранди: "Panowanie Henryka Walezyjusza, Stefana Batorego, Kazimierza, Jana Alberta i Aleksandra Jagielloń czyhò w" (Варшава, 1823-27), "Rzut oka na pierwotne dzieje Litwy" (в "Noworocznik literacki" Подбереского, 1846) и "Uwagi nad historyją powszechn ą", в "Magazyn powszechny" (1840, №№ 11 и 12).


Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:16:03 MSK