[ начало ] [ О ]

Отречение от престола

— см. Престолонаследие.


Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:16:03 MSK