[ начало ] [ ў ]

ўепанский, ян ёлиан

(Jan Julijan Szczepa ński) Ч польский писатель, преподаватель польского €зыка во Ћьвове. ≈го труды: "Polihymnia czyli pię kno ś ci poezyi autoró w tegoczesnych" (Ћьвов, 1827Ч28); "Wi eczory familijne czyli powie ś ci nauczaj ą ce i dramy moralne w j ę zykach polskim, niemieckim, francuskim i w łoskim" (II изд., ib., 1841); "Encyclopedyja dla mał ych dzieci" (ib., 1862); " Ś wiat w obrazkach, wi ą zanie dla dzieci z 300 rycinami" (ib., 1842); "Gramatyka j ę zyka polskiego dla szkó l wyzszych realnych" (ib., 1857) и много других учебников.


Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:17:01 MSK