[ начало ] [ я ]

янидловский

(яков Janid ł ow ski, умер в 1620 г.) Ч польский юрист; был профессором в ¬аршаве. Ќаписал: "Processus iudiciarius ad praxim fori spiritualis regni Poloniae conscriptus" ( раков, 1606); в защиту академии "Cathedra albo kazanie nа niedzielę pierwsz ą poTrzech królach za kol ę d ę do professoró w zacnej akademii krokowskiej" (1616); "Deklaracyja о niewinnosci X. I. z Nowego Targu" и др.


Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:17:03 MSK