[ начало ] [ Ю ]

Юрковский

(Иван Jurkowski) - польский поэт, живший в первой половине XVII в. Биография его неизвестна. Его "Tragedya о polskim Scilurusie" - первое драматическое польское произведение; оно изображает недостатки современных ему нравов. Кроме того, Ю. напечатал: "Hymenaeusz I. M. Panna Baptysty Cekiego" (1604); "Muzy na weselu I. M. Pana Morskiego" (1604); "Lutnia na weselu Najj. i Niezwyciężonego Zygmunta III" (1605); "Hymenaeusz Najj. Monarchy Dymitra Iwanowica" (1605); "Piésni muz sarmackich przy szczęśliwym objęciu kardynalstwa w Stolicy apostolskiej... Bernarta Maciejewskiego" (1604); "Poselstwo z dzikich pól od Sowizrzała do małocnotliwej drużyny" (1606); "Lech wzbudzony i lament jego żałosny w roku od jego panowania 1056" (1606; другое изд., 1689); "Chorągiew Wandalinowa" (1607).


Page was updated:Tuesday, 11-Sep-2012 18:17:04 MSK